Tệp có phần mở rộng tệp .php là tệp văn bản thuần túy chứa mã nguồn được viết bằng PHP (PHP: Hypertext Preprocessor). PHP thường được sử dụng để phát triển các ứng dụng web được xử lý bởi một công cụ PHP trên máy chủ web.

Tệp PHP là gì?

PHP được tạo ra vào năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf dưới dạng một bộ tập lệnh đơn giản được viết bằng ngôn ngữ lập trình C. Mục đích chính của nó là để theo dõi những khách đã xem sơ yếu lý lịch trực tuyến của anh ta. Ban đầu anh ấy gọi những tập lệnh này là “Personal Home Page Tools” (Công cụ PHP) và sau đó đổi tên chúng thành FI (Forms interpreter), và sau đó là PHP / FI, trước khi cuối cùng quyết định tên hiện tại của nó. PHP được sử dụng bởi 78,9% tất cả các trang web có ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được biết đến.

Các tệp PHP được máy chủ web xử lý bằng cách sử dụng trình thông dịch, thực thi mã và sau đó kết hợp kết quả (có thể là bất kỳ loại dữ liệu nào, như truy vấn từ cơ sở dữ liệu hoặc hình ảnh) với HTML được tạo động để tạo thành trang web bạn thấy. Điều này ngăn không cho người dùng thực sự xem bất kỳ mã PHP nào, ngay cả khi xem mã nguồn của trang.

Làm cách nào để mở PHP?

Vì tệp PHP là tệp văn bản thuần túy mà con người có thể đọc được, tất cả những gì bạn cần để xem một tệp là một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad, Notepad ++, Sublime Text, Vi, v.v.

Nếu bạn chỉ cần xem nhanh bên trong một tệp, bạn có thể sử dụng Notepad và không phải tải xuống bất kỳ phần mềm nào khác. Nếu bạn định chỉnh sửa mã, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình chỉnh sửa định dạng đúng mã PHP. Tôi sẽ sử dụng Notepad ++ trên Windows trong ví dụ của mình.

Theo mặc định, khi bạn cài đặt một trình soạn thảo văn bản như Notepad ++, nó sẽ tự động liên kết hầu hết các phần mở rộng tệp văn bản / lập trình, do đó, nhấp đúp vào tệp sẽ mở tệp bên trong chương trình.

Nếu cách đó không hiệu quả, thì bạn có thể nhấp chuột phải vào tệp và chọn trình soạn thảo văn bản  của bạn từ danh sách “Open With” được cung cấp.

Điều này cũng áp dụng trên các nền tảng khác như macOS và Linux.


Followeek đã mang tới đáp án cho câu hỏi của bạn chưa? Hãy để chúng tôi biết thêm cảm nhận của bạn ở dưới phần comment nhé!