Không phải lúc nào bạn cũng dễ nhớ những việc quan trọng cần làm. Thú vị thay, iPhone hoặc iPad đã tích hợp sẵn tính năng có thể dễ dàng nhắc bạn về một nhiệm vụ hoặc sự kiện lặp lại bằng ứng dụng Reminders. Đây là cách thiết lập nó.

Đầu tiên, khởi chạy ứng dụng Reminders trên iPhone hoặc iPad của bạn. Giao diện sẽ khác nhau một chút giữa hai nền tảng, nhưng các tùy chọn về cơ bản là giống nhau. Nhấn vào nút “Today”, sau đó thêm lời nhắc mới bằng cách nhấn vào nút “New Reminder” ở cuối màn hình.

Nhấn vào Lời nhắc mới trong ứng dụng Lời nhắc trên iPhone

Khi mục lời nhắc xuất hiện, hãy nhập bất kỳ tên nào bạn muốn — Ví dụ: “Check the Smoke Detector Batteries” . Sau đó, nhấn vào nút “Info” ngay bên cạnh tên lời nhắc.

Nhấn vào nút thông tin trong ứng dụng Lời nhắc trên iPhone

Trong ngăn Details bật lên, hãy chọn ngày và giờ ban đầu cho lời nhắc. Để lặp lại lời nhắc, hãy nhấn vào tùy chọn “Repeat”.

Nhấn vào Lặp lại trong tùy chọn lời nhắc trong ứng dụng Lời nhắc trên iPhone

Bạn có thể nhắc lại lời nhắc hàng ngày, hàng tuần, hai tuần một lần, hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, hàng năm hoặc với tần suất tùy chỉnh. Sử dụng tùy chọn “Custom”, bạn có thể chọn lặp lại lời nhắc vào những ngày nhất định trong tuần, những tuần nhất định trong tháng hoặc những tháng nhất định trong năm. Chọn tùy chọn phù hợp nhất với bạn.

Đặt khoảng thời gian lặp lại trong ứng dụng Lời nhắc trên iPhone

Sau khi đặt khoảng thời gian lặp lại, bạn cũng có thể chọn ngày kết thúc lặp lại bằng tùy chọn “End Repeat”. Hoặc bạn có thể lặp lại lời nhắc mãi mãi.

Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào “Done” và mục lời nhắc sẽ được lưu. Bạn sẽ biết nó đã được định cấu hình chính xác nếu bạn thấy nó được liệt kê trong ứng dụng Reminders của mình.

Đã đặt lời nhắc lặp lại trong ứng dụng Lời nhắc trên iPhone

Nếu bạn cần thêm nhiều lời nhắc lặp lại, chỉ cần nhấn lại vào nút “New Reminder”. Bạn có thể thêm bao nhiêu tùy thích.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.