Thủ thuật đổi tên hàng loạt file với PowerToy trên Windows 10

Microsoft cho ra mắt công cụ miễn phí mới nhất là PowerRename, một công cụ đổi tên hàng loạt cho phép bạn đổi tên nhiều tệp cùng một lúc ngay từ File Explorer.

Để sử dụng nó, hãy tải xuống và cài đặt PowerToys của Microsoft. Khởi chạy ứng dụng PowerToys và kích hoạt tùy chọn “PowerRename” trên trang General Settings.

Bật tiện ích mở rộng trình bao Windows PowerRename trong Cài đặt PowerToys.

Tiếp theo, đi đến File Explorer, nhấp chuột phải vào nhiều tệp hoặc thư mục và chọn “PowerRename”. Nếu bạn nhấp chuột phải vào một hoặc nhiều thư mục, PowerRename sẽ cho phép bạn thao tác trên mọi tệp bên trong chúng cũng như tên của chính các thư mục.

Đổi tên hàng loạt tệp trong File Explorer bằng PowerToy của Microsoft.

PowerRename sử dụng khá đơn giản. Ở đầu cửa sổ, nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm và sau đó nhập nội dung bạn muốn thay thế. Bạn sẽ thấy bản xem trước PowerRename sẽ làm gì. Nếu bạn hài lòng với kết quả, hãy nhấp vào “Rename”. Nếu bạn muốn tránh đổi tên tệp, hãy bỏ chọn tệp đó trong danh sách Xem trước.

Sử dụng công cụ đổi tên hàng loạt PowerRename của Microsoft.

Bạn cũng có thể loại trừ các tệp hoặc folder bằng cách đánh dấu tích vào các lựa chọn như: Exclude Folders, Exclude Subfolder Items,…

Thành thật mà nói, PowerRename cung cấp một công cụ đổi tên hàng loạt rất hữu ích với người dùng và thật tuyệt khi thấy Microsoft cung cấp nó.