Theo mặc định, Word 2013 không tự động lưu các bản sao lưu tài liệu của bạn, nhưng bạn có thể dễ dàng bật tính năng này. Tuy nhiên, các tệp sao lưu này sẽ được mở rộng dưới định dạng “.wbk”. Vì vậy, làm thế nào để bạn mở các tệp sao lưu này nếu bạn cần truy cập chúng?

Khi bạn mở Word lên, danh sách tài liệu Gần đây (Recent) hiển thị ở bên trái và các bản làm việc trước đó của bạn sẽ hiện lên trong cột Recent.

01_word_opens_to_recent_list

Ở cuối danh sách Gần đây (Recent), hãy nhấp vào liên kết Mở Tài liệu Khác (Open Documents).

LƯU Ý: Nếu bạn hiện đang có một tài liệu trống hoặc hiện có đang mở trong Word, hãy nhấn “Ctrl + O” để truy cập màn hình Mở (Open) hoặc nhấp vào tab Tệp (File) và sau đó nhấp vào Mở (Open) trong danh sách các mục ở phía bên trái của màn hình.

02_open_other_documents

Trên màn hình Mở (Open), bạn sẽ nhìn thấy các lựa chọn như “OneDrive” hoặc “Computer”, nơi chứa tệp sao lưu của bạn.

03_clicking_computer

Nếu thư mục chứa tệp sao lưu có sẵn trong danh sách Thư mục gần đây (Recent Folders), hãy nhấp vào thư mục đó. Nếu không, hãy nhấp vào nút Duyệt qua (Browse) ở cuối danh sách.

04_clicking_a_recent_folder

LƯU Ý: Nếu bạn hiện đang có một tài liệu trống hoặc tài liệu hiện có đang mở từ cùng một nơi bạn đã chọn, danh sách Thư mục Hiện tại (Current Folders) sẽ hiển thị phía trên Thư mục Gần đây (Recent Folders). Bạn có thể nhấp vào Recent Folders nếu tệp sao lưu của bạn nằm trong cùng thư mục với tài liệu hiện đang mở của bạn.

04a_current_folder

Hộp thoại “Open” hiển thị. Điều hướng đến thư mục chứa tệp sao lưu bạn muốn mở, nếu cần. Lưu ý rằng bạn chỉ thấy tài liệu gốc chứ không phải tệp sao lưu. Tệp sao lưu sử dụng phần mở rộng “.wbk” và theo mặc định, Word chỉ hiển thị các tài liệu Word.

05_only_docx_file_available

Để hiển thị tất cả các tài liệu có sẵn, hãy chọn Tất cả các tệp (*. *) (All Files).

06_selecting_all_files

Bây giờ bạn sẽ thấy tệp Tài liệu sao lưu Microsoft Word (Backup of Sample) hoặc tệp “.wbk”. Chọn tệp và nhấp vào Open.

07_selecting_backup_document

Tệp “.wbk” mở trong Word và bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn, giống như bạn làm trong các tài liệu Word thông thường. Nhấp vào tab “File” và sau đó nhấp vào “Save as” để lưu tài liệu sao lưu dưới dạng tệp “.docx”.

Thật tuyệt vời đúng không nào! Hy vọng bài viết của Followeek hữu ích với bạn.