Nếu bạn có PC chạy Windows, hãy mở Task Manager và chắc chắn bạn sẽ thấy một hoặc nhiều quy trình Client Server Runtime Process (csrss.exe) đang chạy trên PC của bạn. Quá trình này là một phần thiết yếu của Windows.

Client Server Runtime Process là gì?

Quá trình csrss.exe là một phần quan trọng của hệ điều hành Windows. Trước Windows NT 4.0, được phát hành vào năm 1996, csrss.exe chịu trách nhiệm về toàn bộ hệ thống phụ đồ họa, bao gồm quản lý cửa sổ, vẽ mọi thứ trên màn hình và các chức năng hệ điều hành liên quan khác.

Với Windows NT 4.0, nhiều chức năng này đã được chuyển từ Client Server Runtime Process, chạy như một quy trình bình thường, sang nhân Windows. Tuy nhiên, quá trình csrss.exe vẫn chịu trách nhiệm cho các cửa sổ bảng điều khiển và quá trình tắt máy, là những chức năng quan trọng trong Windows.

Trước Windows 7, quy trình CSRSS đã tự vẽ các cửa sổ bảng điều khiển (Command Prompt). Trên Windows 7 trở lên, quá trình Console Host (conhost.exe) vẽ các cửa sổ bảng điều khiển. Tuy nhiên, csrss.exe vẫn chịu trách nhiệm khởi chạy tiến trình conhost.exe khi cần thiết.

Nói cách khác, quá trình này chịu trách nhiệm về một số chức năng hệ thống quan trọng trong nền. Đó chỉ là cách Windows thực hiện mọi thứ.

Bạn có nên tắt nó không?

Bạn không thể tắt quá trình này vì nó là một phần quan trọng của Windows. Không có lý do gì để vô hiệu hóa nó cả – nó sử dụng một lượng nhỏ tài nguyên và chỉ thực hiện một số chức năng hệ thống quan trọng.

Nếu bạn truy cập Task Manager và cố gắng kết thúc Client Server Runtime Process, Windows sẽ thông báo cho bạn biết rằng PC của bạn sẽ không sử dụng được hoặc bị tắt. Nhấp qua cảnh báo này và bạn sẽ thấy thông báo “Access is Denied”. Đây là một quá trình được bảo vệ mà bạn không thể chấm dứt.

Windows luôn khởi chạy quá trình này khi khởi động. Nếu không thể khởi chạy csrss.exe khi Windows khởi động, Windows sẽ xuất hiện màn hình xanh với mã lỗi 0xC000021A. 

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.