Update: Microsoft thêm chủ đề tối (Dark theme) vào File Explorer trong bản cập nhật Windows 10 mới nhất

Trong nhiều năm, mọi người đã yêu cầu các Chủ đề tối (darker themes) cho Windows, nhưng ngay cả khi cuối cùng họ đã thêm chủ đề tối vào Windows 10, nó vẫn không hoạt động với File Explorer. Trong bản cập nhật sắp tới, microsoft sẽ thay đổi điều đó.

Nếu bạn muốn bật chủ đề tối trên Windows 10 ngay, bạn có thể làm điều đó dễ dàng bằng cách đi tới Settings > PersonalizationColors và thay đổi tùy chọn “choose your app mode” thành tối. Điều đó sẽ thay đổi hầu hết Windows để sử dụng chủ đề tối, nhưng nó sẽ không cập nhật các ứng dụng của bạn. Bạn sẽ phải đọc toàn bộ hướng dẫn Chủ đề tối của chúng tôi để biết tất cả các hướng dẫn còn lại cho Chrome, Firefox, Office, v.v.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.